KAROMAH AYAT KURSIAyat Kursi diturunkan pada suatu malam setelah Hijrah. Menurut riwayat, ketika ayat kursi diturunkan disertai dengan beribu-ribu malaikat sebagai penghantarnya, karena kebesaran dan kemuliaannya.

Syaitan dan Iblis menjadi gempar kerana adanya suatu pertanda yang menjadi perintang dalam perjuangannya.

Rasulullah s.a.w segera memerintah kepada penulis Al-Quran yaitu Zaid bin Thabit agar segera menulisnya dan menyebarkannya.

Ada terdapat sekitar 95 buah hadist yang menjelaskan Fadilah Ayat Kursi. Sebabnya ayat ini disebut ayat KURSI karena di dalamnya terdapat perkataan KURSI, artinya tempat duduk yang megah lagi yang mempunyai martabat.

Perlu di ingat, bukan yang di maksudkan dengan KURSI ini tempat duduk tuhan, tetapi adalah KURSI itu syiar atas kebesaran Tuhan.Dalam pandangan Ahli kebathinan, Ayat Kursi disebut-sebut pula dengan istilah Ummul Ilmi atau induknya ilmu. Sedangkan menurut Ahli Hikmah menyebut Ayat Kursi sebagai Ummul Mahabbah atau induknya pengasihan. Sedangkan yang terakhir menurut Ahli mistik kejawen, mereka menyebut Ayat Kursi dengan istilah Segoro Ilmu atau lautnya ilmu.Memang, dengan banyaknya manfaat yang terkandung dalam ayat Kursi, maka tidak heran bila sejak zaman dahulu kala hingga sekarang ini para ahli kebathinan berlomba ingin mendapatkan intisari kekuatannya.

Ilmu Ayatul Kursi ini punya sanad muttasil atau garis silsilah turun temurun yang tetap dijaga, sehingga dengan kemuttasilannya, Ilmu Ayatul Kursi menjadi salah satu ilmu paling mustajabah di muka bumi.

Pertama kali amalan ini diterima oleh baginda Rasulullah SAW, lalu Beliau mengijazahkannya pada Nabiyullah KHidir AS. Khidir mengijazahkannya kepada tiga orang Quthbul Mutlak, yakni Syeikh Abdul Qodir Al Jaelani, Syeikh Abil Qosim Al Bagdadi, dan Syeikh Abu Hasan Assyadzili.

Syeikh Abdul Qodir Al Jaelani mengijazahkan secara ruhaniyyah kepada Syeikh Syarief Hidayatulloh dan Mbah Kuwu Cakra Buana. Syeikh Syarif Hidayatulloh akhirnya mengijazahkan kepada putranya, Pangeran Cirebon dan seterusnya.

Sedangkan para ulama/auliya yang lain mendapatkan ijazah dari guru masing masing
dengan cara langsung dan sambung menyambung tanpa terputus, itulah salah satu rahasia keberhasilan dan keberkahannya

Khasiat Ayat Kursi:

1. Siapa yang membaca ayat Kursi dengan istikamah setiap kali selesai sembahyang fardhu, setiap pagi dan petang, setiap kali masuk kerumah / kepasar, setiap kali masuk ke tempat tidur dan musafir, insyaallah akan diamankan dari godaan syaitan dan kejahatan raja-raja (pemerintah) yang kejam, diselamatkan dari kejahatan manusia dan kejahatan binatang yang memudharatkan. Terpelihara dirinya dan keluarganya, anak-anaknya, hartanya, rumahnya dari kecurian, kebakaran dan tenggelam.

2.       Terdapat keterangan dalam kitab Assarul Mufidah, barang siapa yang mengamalkan membaca ayat kursi, setiap kali membaca sebanyak 18 kali, inyaallah ia akan hidup berjiwa tauhid, dibukakan dada dengan berbagai hikmat, dimudahkan rezekinya, dinaikkan martabatnya, diberikan kepadanya pengaruh sehingga orang selalu segan kepadanya, diperlihara dari segala bencana dengan izin Allah s.w.t.


3.       Salah seorang ulama Hindi mendengar dari salah seorang guru besarnya dari Abi Lababah r.a, membaca ayat Kursi sebanyak anggota sujud (7 kali) setiap hari ada benteng pertahanan Rasulallah s.a.w.

4.       Syeikh Abul ‘Abas alBunni menerangkan: “Barang siapa membaca ayat Kursi sebanyak hitungan kata-katanya (50 kali), ditiupkan pada air hujan kemudian diminumnya, maka insyaallah tuhan mencerdaskan akalnya dan memudahkan faham pada pelajaran yang dipelajari.

5.       Barang siapa yang membaca ayat Kursi selepas sembahyang fardhu, Tuhan akan mengampunkan dosanya. Barang siapa yang membacanya ketika hendak tidur, terpelihara dari gangguan syaitan, dan barang siapa yang membacanya ketika ia marah, maka akan hilang rasa marahnya.

6.       Syeikh alBuni menerangkan: Barang siapa yang membaca ayat Kursi sebanyak hitungan hurufnya (170 huruf), maka insyaallah, Tuhan akan memberi pertolongan dalam segala hal dan menunaikan segala hajatnya, dan melapangkan fikirannya, diluluskan rezekinya, dihilangkan kedukaannya dan diberikan apa yang dibutuhkannya.

7.       Barang siapa membaca ayat Kursi ketika hendak tidur, maka Tuhan mewakilkan dua malaikat yang menjaga selama tidurnya sampai pagi.

8.       Abdurahman bin Auf menerangkan bahwa, ia apabila masuk kerumahnya dibaca ayat Kursi pada empat penjuru rumahnya dan mengharapkan dengan itu menjadi penjaga dan pelindung syaitan.

9.       Dapat Mengaburkan Pandangan Musuh

      Cara mengamalkannya, buatlah garis lingkaran seraya bacalah ayat Kursi sebanyak 7x, kemudian masuklah ke dalam lingkaran itu, niscaya pandangan musuh menjadi kabur tidak bisa melihat orang yang ada dalam lingkaran, sehingga orang yang berada di lingkaran itu selamat dari ancamannya

            Syeikh Buni menerangkan: barang siapa yang takut terhadap serangan musuh hendaklah ia membuat garis lingkaran dengan isyarat nafas sambil membaca ayat Kursi. Kemudian ia masuk bersama jamaahnya kedalam garis lingkaran tersebut menghadap kearah musuh, sambil membaca ayat Kursi sebayak 50x, atau sebanyak 170x, insyaallah musuh tidak akan melihatnya dan tidak akan memudharatkannya

10.   Dapat Menyembuhkan Penyakit Gila/Ayan

      Untuk sakit gila cara mengamalkannya, ayat Kursi dibaca sebanyak 33x pada   ubun-ubun orang yang sakit gila itu seraya dihembus-hembuskan. Insya Allah lekas sembuh. Bila belum ada perubahan lakukanlah berulang-ulang ketika matahari akan terbit dan ketika akan terbenam.
Sedang untuk sakit ayan cara mengamalkannya, ambillah segelas air lalu bacalah ayat Kursi sebanyak 90x, dan tiap kali bacaan tiupkan pada gelas itu, kemudian diminumkan pada orang yang sakit ayan. Insya Allah akan lekas sembuh. Jika belum berhasil lakukanlah berulang-ulang, dengan sabar dan dengan keyakinan yang penuh.

11.   Dapat Mendatangkan Keselamatan Dalam Perjalanan

      Cara mengamalkannya, bacalah ayat Kursi sebanyak 3x sebelum anda berangkat dalam suatu perjalanan. Insya Allah dalam perjalanan anda nanti selalu dalam perlindungan-Nya sehingga tidak akan menemui kesulitan dan kesukaran sampai anda pulang kembali.

12.   Dapat Mendatangkan Segala Macam Hajat.

      Cara mengamalkannya, bacalah ayat Kursi 99x sesudah shalat Hajat 2 rakaat pada tengah malam. Kemudian berdo'alah kepada Allah dengan menyebutkan hajat yang dimaksud. Insya Allah dalam waktu dekat apa yang dihajatkan itu akan segera terkabulkan.

13.   Dapat Menghilangkan Dosa-Dosa Kecil

      Cara mengamalkannya, bacalah ayat Kursi secara rutin pada setiap selesai shalat fardhu, maka faedahnya dapat menghilangkan dosa-dosa kecil, kecuali dosa-dosa yang berhubungan dengan sesama manusia dan insyaallah akan diamankan dari godaan syaitan sampai sholat berikutnya.

14.   Dapat Membentengi Diri dari Gangguan Syetan

      Cara mengamalkannya, bacalah ayat Kursi sebanyak 7x sebelum anda mengerjakan sesuatu perkara niscaya Allah akan melindungi anda didalam mengerjakan sesuatu itu dari gangguan syetan.

  15. Dapat Menghindarkan Gangguan Orang Zalim

      Cara mengamalkannya, bacalah ayat Kursi pada permulaan siang dan permulaan malam. Lakukanlah bacaan ini sebagai amalan rutin, Insya Allah akan terjaga dari maksud jahat orang zalim, karena selalu dalam perlindunganNya. Disamping itu syetan pun tidak berani menggangu.

  16. Dapat Menyembuhkan segala penyakit

      Cara mengamalkannya, tulislah ayat Kursi pada kertas yang putih, kemudian dilebur dengan air suci, lalu airnya diminumkan pada orang yang sakit. Lakukanlah berulang-ulang dengan harapan penyakitnya lekas sembuh. Insya Allah dengan jalan yang demikian ini, penyakit yang dideritanya akan segera sembuh.

17. Dan masih banyak yg lainnya……

supaya  lebih mujarab dan dahsyat, ayat kursi di amalkan dengan tehnik tertentu sehingga daya karomahnya
berlipat ganda atau mencapai kesempurnaan sesungguhnya, Memaksimalkan ilmu juga butuh ilmu lagi,dan hal yang sangat penting adalah ijazah dari guru
ada anggapan bahwa ayat kursi itu kalo di baca bikin panas pembacanya.....
itu semua tergantung si pembaca mensiasatinya.....
yang paling mudah jangan baca banyak2, baca sesuai hadist nabi yaitu 7x, dan selalu di iringi dengan sholawat nabi yang mana saja
adapun sifat huruf2 nya memang lebih dari 60 % bersifat panas...... namun harus di ingat....panas dalam wirid itu dekat dengan tajally..... nampak keajaiban2 secara nyata baik dari karomah wirid tersebut ataupun tajally rubaniyyah
sehingga adab wirid dalam thoriqoh, jangan minum air putih dingin  ketika merasa gerah/panas saat wirid, karna hal itu sangat dekat dengan tajally. makanya sangat di anjurkan di bimbing oleh guru yang benar2 ahli, sehingga tidak berakibat fatal bagi pengamal, banyak cerita orang stress karna mengamalkan suatu wirid, salah satu sebab nya adalah jiwa raga orang ini tidak mampu menampung energi wirid / ilmu tersebut
Atau tata cara yang salah, 
warning !!!!! carilah guru/ konsultasikan dengan guru /matur dateng kyai /Syeikh anda  sebelum mengamalkan ayat kursi tingkatan tertentu. Jangan sekali kali mengamalkan keilmuan yang khusus hanya dengan bermodalkan browsing di internet / mbah google. ijazah atau serah terima keilmuan dari guru ke murid secara langsung adalah kunci penting mencapai keberhasilan
kalau dibuat wirid rutin biasa dengan bilangan yang sedikit insya alloh tidak ada efek negatif nya
karna anjuran hadist Nabi sudah jelas
wallohu a'lam


Demikianlah diantara keutamaan dan khasiat ayat Kursi. Dimana ayat Kursi adalah bacaan yang ampuh untuk membentengi diri dari berbagai macam godaan dan musibah. Karena dengan dibacanya ayat kursi, Allah memberikan perlindungan terhadap diri pembacanya.
semoga bermanfaat


WAllahu a'lam

Category:
Blog saya yang lain : ,,,